Nyheter

Heart of Lovikka lanserar en julgranskollektion  2012-09-05 Heart of Lovikka lanserar en julgranskollektion och inspirationen kommer från grundare Sofia Hagelins mormors hemliga gran i Kangos i Tornedalen. I Sofias mormors hem fanns ingen julgran därför att Laestadianismen hade ett starkt fäste i byn. Men barnen ville ha gran, så Sofias mamma, tre år, gick med storebror Tor, sex år, till skogen, för att hugga en. De kom hem med en liten tallplanta. Då bestämde mormor sig för att trotsa väckelserörelsens regler och skaffa julgran, men granen fick inte vara stor och den fick stå bakom dörren på kontoret så att inga bybor kunde se den. För varje år växte granen och smyckades mera. Till slut fick den stå i salen i sin fulla prakt. Barndomens jular i Tornedalen...