PB Home – Formex

Den 18 Januari presenterade PB Home sina nyheter tillsammans med Trendstefan på Formex. Tack till alla som kom!